Arabuluculuk Egitimleri

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile verilmekte olan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi"

Bilirkişilik Egitimleri

03.08.2017/30143 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 30/1.fıkra uyarınca ; Mesleğinde 5 yıllık kıdemi olanlar bilirkişi olabilirler.

Uzlaştırmacı Egitimleri

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile verilecek olan "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı" eğitimleri

Uzman Arabuluculuk Egitimleri

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile verilmekte olan "İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi"

Tahkim Egitimleri

Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Tahkim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi

Konkordato Komiserliği Egitimleri

Türkiye Barolar Birliği Konkordato Komiserliği Temel Egitimleri

Yabancı Dil Egitimleri

Türkiye Barolar Birliği Yabancı Dil Egitimleri

Kariyer ve Mesleki Gelişim Merkezi Egitimleri

Türkiye Barolar Birliği Kariyer ve Mesleki Gelişim Merkezi Egitimleri

TBB Tahkim Eğitimleri

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Egitimleri