DİĞER SERTİFİKALI EĞİTİMLERİMİZ

TAHKİMDE HAKEMLİK EĞİTİMİ

Tahkim; özel hakemlerce yapılan, hızlı, daha az masraflı, nihai ve bağlayıcı bir karar alabileceğimiz bir yöntemdir. Gizlilik çerçevesinde hakemlerce yürütülen bu yargılama sonucunda verilen kararlar mahkeme kararları gibi icra edilmektedir. Tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklarda bu yöntem ile uyuşmazlıkların çözümü mümkündür. Verilen kararın New York Konvansiyonu çerçevesinde pek çok ülkede kolaylıkla icrası mümkündür.

Tahkim yargılamasının en iyi düzeyde yapılması için yargılamanın nitelikli ve alanında uzman hakemlerce yürütülmesi gerekir. Bu nedenle hakemlerin eğitimi de ayrı bir önem kazanmaktadır.

TBB Tahkim Merkezi tarafından verilen ileri düzey hakemlik eğitimi ile hakemlik yapmak isteyen kişilerin hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim yüz yüze yapılmakta, teorik kısma ek uygulama eğitimleri ile tamamlanmaktadır. Buna ek olarak TBB Tahkim Merkezi’ne gelen uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunun avukatlık ücret sözleşmelerinden kaynaklanması sebebi ile aynı zamanda avukatlık ücret sözleşmelerinin anlatıldığı bir bölüm de vardır.

Eğitim İçeriği:

 • Tahkime Giriş
 • Temel Kavramlar
 • Tahkim Türleri
 • Yatırım Tahkimi
 • Tahkim Anlaşması
 • Tahkime Elverişlilik
 • Tahkimde Geçici Hukuki Korumalar
 • Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı
 • Tahkimde Deliller
 • Tahkimde Duruşmalar
 • Hakem Kararlarının Tenfizi
 • Hakem Kararlarının İptali
 • Med-Arb (Arabuluculuk-Tahkim)
 • Tahkimde Kamu Düzeni
 • Uygulama Eğitimleri
  • Karar Yazımı
  • Duruşma Yönetimi
  • Taraflarla iletişim
  • Görev Belgesi ve Usuli Zaman Çizelgesinin Hazırlanması
  • Örnek Kararlar
 • Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Eğitim ücreti %20 KDV Dahil 15.000 TL'dir.

Bilgi İçin Telefon: 0312 292 59 00 Dahili: 99320

Mail: iktisadiisletme@barobirlik.org.tr

Eğitimden vazgeçilmesi yada katılım sağlanamaması durumunda bilgilendirmenin, eğitimin başlangıç tarihinden 5 gün öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ücret iadesi yapılmayacaktır.
Başlayacak Olan Eğitim Grupları
Eğitim Bulunamadı
Kontenjanı Dolan Eğitim Grupları
Eğitim Bulunamadı