DİĞER SERTİFİKALI EĞİTİMLERİMİZ

TAHKİMDE TARAF VEKİLLİĞİ EĞİTİMİ

Tahkim; özel hakemlerce yapılan, hızlı, daha az masraflı, nihai ve bağlayıcı bir karar alınan bir yöntemdir. Gizlilik çerçevesinde hakemlerce yürütülen bu yargılama sonucunda verilen kararlar mahkeme kararları gibi icra edilmektedir. Tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklarda bu yöntem ile uyuşmazlıkların çözümü mümkündür. Verilen kararın New York Konvansiyonu çerçevesinde pek çok ülkede kolaylıkla icrası mümkündür.

Tahkim yargılaması, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun devlet yargısına ilişkin hükümlerinin doğrudan uygulama alanı bulmadığı bir süreçtir ve daha farklı bir usule sahiptir. Tahkim yargılamasında taraf vekilliği yapacak kişilerin bu farklılığa göre yargılamaya hazırlanması gerekir. İç tahkimde tahkimi deneyimleyen, bu alandaki uygulamayı gören kişilerin milletlerarası tahkimde taraf vekilliği yapmaları da daha kolay olmaktadır. Bu yönüyle tahkimde taraf vekilliğinin, avukatların yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda yer almasını kolaylaştırıcı bir yönü vardır.

TBB Tahkim Merkezi tarafından verilen “Tahkimde Taraf Vekilliği” eğitimi ile tahkim yargılamasının uygulamasına ilişkin olarak kendini geliştirmek ve bu alanda yoğun deneyimi olan kişilerin tecrübelerini dinlemek isteyen kişilerin, daha çok uygulamaya dönük bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Hakemlik eğitiminden farklı olarak taraf vekilliği eğitiminde tahkim yargılamasına avukat perspektifinden bir bakış kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim, çevrimiçi yöntemler ile yapılmaktadır.

Eğitim İçeriği:
- Tahkime Giriş ve Temel Kavramlar
- Tahkim Anlaşması ve Tahkime Elverişlilik
- Tahkimde Geçici Hukuki Korumalar
- Tahkimde Deliller
- Tahkimde Duruşmalar
- Hakem Kararlarının Tenfizi
- Hakem Kararlarının İptali
- Uluslararası Uygulama Örnekleri
- Uygulamaya Dönük Pratik Bilgiler

Eğitim ücreti 413 TL'dir.

Bilgi İçin Telefon: 0312 292 59 00 Dahili: 99320

Mail: iktisadiisletme@barobirlik.org.tr

Eğitimden vazgeçilmesi yada katılım sağlanamaması durumunda bilgilendirmenin, eğitimin başlangıç tarihinden 5 gün öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ücret iadesi yapılmayacaktır.
Başlayacak Olan Eğitim Grupları
Eğitim Bulunamadı
Kontenjanı Dolan Eğitim Grupları
TAHKİMDE TARAF VEKİLLİĞİ EĞİTİMİ 1

ONLINE
04 - 05 ŞUBAT 2023
10:00 -17:00